Podmienky premiestňovania koní

Podľa zákona 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov na premiestnenie zvierat je nutný nasledovný postup:

Žrebce pozitívne na vírusovú arteritídu je možné použiť v plemenitbe za nasledovných podmienok:

Žrebce, ktoré vylučujú vírus spermou je možné pripúšťať len na kobyly s rovnakou chorobou.

Žrebce, ktoré nevylučujú vírus spermou je možné pripúšťať aj na zdravé kobyly.

( Štátna veterinárna správa SR, 30.11.2000 )