KARTA KOŇA (Card of the horse):


Základné údaje

Čip :
(Chip Number)
900118001006809
Životné číslo :
(Identification Number)
HUNMSH091040000
Číslo :
(Number)
4646
Meno :
(Name)
Koheilan XVI (K.Duka)
Kmeňové meno :
(Common name)
Otec :
(Sir)
Koheilan XII / Koh. Nagyvezér
Matka :
(Dam)
Shagya-110
Deň narodenia :
(Day of birth)
09-05-2009
Rok narodenia :
(Year of birth)
2009
Pohlavie :
(Sex)
žrebec
Plemeno :
(Breed)
Shagya-arab
Farba :
(Colour)
hnedák
Popis :
(Outline diagram/description)
..

Plemenná kniha

Zapísaný v PK :
(Registered in Stud Book)
shagya arab originalny arab
Rok zaradenia :
(Year of classification)
0
Rok vyradenia :
(Year of disqualification)
0
Vyradenie :
Športová výkonnosť :
(Sport capacity value)
vytrvalosť
Rok zistenia výkonnosti :
(Year of the sport capacity value detection)
0
Trieda :
(Class)
Hodnotenie typu :
(Valuation of the type)
0.00
Hodnotenie exteriéru :
(Valuation of the exterier)
0
Hodnotenie výkonnosti :
(Valuation of the sport capacity value)
0

Miery

KV Pásková [cm] :
(Tape measure)
159
KV Palicová [cm] :
(Stick measure)
151
Obvod hrude [cm] :
(Ribs/breast girth)
180
Obvod záprstia [cm] :
(Cannon girth)
19.5
Hmotnosť [kg] :
(Weight)
0
Chovateľ :
(Breeder)
Majiteľ :
(Owner)
Plemenitba :
(Inbreeding)
Plemenitba


Pôvod (Pedigree):
Koheilan XII / Koh. Nagyvezér
Shagya-arab
(1992)-
Koheilan III-9 (XII tm.) /2414
Shagya-arab
(1975)-
Koheilan III Shagya-arab (1967)-Koheilan II /Koh.I-4 Shagya-arab (1961)-
Rasim I-5 Shagya-arab (1958)-
Shagya XVI-18 Shagya-arab (1957)-Shagya XVI Shagya-arab (1932)-
Shagya X-12 Shagya-arab (1950)-
Shagya XLVI-4
Shagya-arab
(1979)-
Shagya XLVI.tm (Sh XXXIX-5) Shagya-arab (1965)-Shagya XXXIX (XXXII-13) Shagya-arab (0)-
Shagya XXXVI Shagya-arab (1960)-
Shagya XLIII-3 Shagya-arab (1974)-Shagya XXXVI-3 (XLIII.tm.) Shagya-arab (1961)-
Shagya XLI Shagya-arab (1969)-
Shagya-110
Shagya-arab
(2005)-
Koheilan XII / Koh. Nagyvezér
Shagya-arab
(1992)-
Koheilan III-9 (XII tm.) /2414 Shagya-arab (1975)-Koheilan III Shagya-arab (1967)-
Shagya XVI-18 Shagya-arab (1957)-
Shagya XLVI-4 Shagya-arab (1979)-Shagya XLVI.tm (Sh XXXIX-5) Shagya-arab (1965)-
Shagya XLIII-3 Shagya-arab (1974)-
Angéla
Shagya-arab
(1992)-
Koheilan III-9 (XII tm.) /2414 Shagya-arab (1975)-Koheilan III Shagya-arab (1967)-
Shagya XVI-18 Shagya-arab (1957)-
Farag II-8 Shagya-arab (1983)-Farag II (Farag - 8) arabský plnokrvník (1972)-
Shagya XLVI Shagya-arab (1978)-


Hlavná stránka PK