KARTA KOŇA (Card of the horse):


Základné údaje

Čip :
(Chip Number)
Životné číslo :
(Identification Number)
703002182734713
Číslo :
(Number)
33/1
Meno :
(Name)
Przedswit XXXIII-1 SK/Many-M
Kmeňové meno :
(Common name)
Otec :
(Sir)
Przedswit XXXIII (P XIX-16) Chocolate
Matka :
(Dam)
Cent I-19 Milky Way
Deň narodenia :
(Day of birth)
2013-06-01
Rok narodenia :
(Year of birth)
2013
Pohlavie :
(Sex)
žrebec
Plemeno :
(Breed)
furioso
Farba :
(Colour)
Ryšiak
Popis :
(Outline diagram/description)
hv.; ľ.st.: SK

Plemenná kniha

Zapísaný v PK :
(Registered in Stud Book)
plemeno plemeno plemeno plemeno
Rok zaradenia :
(Year of classification)
0
Rok vyradenia :
(Year of disqualification)
0
Vyradenie :
Športová výkonnosť :
(Sport capacity value)
-
Rok zistenia výkonnosti :
(Year of the sport capacity value detection)
0
Trieda :
(Class)
Hodnotenie typu :
(Valuation of the type)
0.00
Hodnotenie exteriéru :
(Valuation of the exterier)
0
Hodnotenie výkonnosti :
(Valuation of the sport capacity value)
0

Miery

KV Pásková [cm] :
(Tape measure)
0
KV Palicová [cm] :
(Stick measure)
0
Obvod hrude [cm] :
(Ribs/breast girth)
0
Obvod záprstia [cm] :
(Cannon girth)
0
Hmotnosť [kg] :
(Weight)
0
Chovateľ :
(Breeder)
Majiteľ :
(Owner)
Plemenitba :
(Inbreeding)
-


Pôvod (Pedigree):
Przedswit XXXIII (P XIX-16) Chocolate
furioso
(2007)-
Przedswit XIX (P XV-6)
furioso
(1985)-
Przedswit XV furioso (1978)-Przedswit XIII Piberský anglický polokrvník (1963)-
Furioso XLIII -29 furioso (1972)-
Catalin II-1 furioso (1971)-Catalin II (C I-34) furioso (1966)-
Orientale-12 furioso (1955)-
Časpal I-23
furioso
(1997)-
Časpal I (Čs-14) furioso (1985)-Časpal anglický plnokrvník (1972)-
Catalin I furioso (1975)-
Furioso X-4 furioso (1982)-Furioso X (F XLIII-35) furioso (1972)-
Catalin I-44 furioso (1969)-
Cent I-19 Milky Way
furioso
(2007)-
Cent I (Cent-22) Cinzano
furioso
(1964)-
Cent anglický plnokrvník (1956)-Deux Pour Cent (FR) anglický plnokrvník (1941)-
Cetina anglický plnokrvník (0)-
Furioso XX-8 furioso (1952)-Furioso XX (F V-22) Cirkus furioso (1939)-
Furioso XV-30 anglický polokrvník (0)-
Molly
furioso
(2001)-
Gidran XVII (G XV-20) furioso (1982)-Gidran XV-K anglický polokrvník (1970)-
Furioso XLVI-3 furioso (1971)-
Mys 27 furioso (1989)-Mys anglický plnokrvník (1980)-
Furioso XL-81 furioso (1974)-


Hlavná stránka PK