Kalendár akcií ZCHKS

Plemenné žrebce 2023

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

nonius.jpg
ZCHKS
ZCHKS
Ako si prenajať parkúr od ZCHKS PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 01 Január 2010 12:18

Na základe vyhodnotenia situácie pri organizovaní výkonnostných skúšok koní sa predstavitelia ZCHKS rozhodli pre sezónu 2007 zakúpiť nový prekážkový materiál, spĺňajúci prísne kritériá bezpečnosti. Bolo zakúpených 13 kompletných prekážok (7 oxerov, 6 kolmých skokov, záhradka, dĺžka bariér 3,5 metra) a vodná priekopa. Filozofiou ZCHKS je poskytovať tento materiál pre členov ZCHKS, ktorí majú záujem usporiadať jazdecké preteky, avšak nemajú adekvátny prekážkový materiál.

 

Posledná úprava Utorok, 12 Január 2010 13:35
Čítať celý článok...
 
Ako sa stať členom? PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 01 Január 2010 12:08

Vyplňte prihlášku a odošli te ju na adresu ZCHKS : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
Zápisnica z výročnej členskej schôdze 2009 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 01 Január 2010 11:59

Nájdete ju vo formáte .pdf tu : Zápisnica z členskej schôdze 2009

Posledná úprava Piatok, 01 Január 2010 12:26
 
Zoznam členov PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 01 Január 2010 11:36

Nájdete vo formáte .pdf tu :   Zoznam členov k 15.januáru 2009

Posledná úprava Piatok, 01 Január 2010 11:58
 
Stanovy ZCHKS PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 30 December 2009 19:06

Článok I.
Právny základ družstva
Právnym základom družstva je ustanovenie § 221 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a Vlastné stanovy družstva schválené členskou
schôdzou.


Článok II.
Základné ustanovenia v družstve
1. Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo (ďalej len družstvo) je spoločenstvo neuzavretého
počtu osôb, založené za účelom zjednocovať, presadzovať a podporovať záujmy chovateľov koní
všetkých plemien. Družstvo je právnickou osobou a za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým
svojím majetkom. Členovia družstva neručia za záväzky družstva. Družstvo je založené na dobu
neurčitú.
2. Obchodné meno družstva: Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo.
3. Sídlo družstva: 951 93 Topoľčianky, Moravecká 32.
4. Základný majetok družstva.
Základný majetok družstva tvorí súhrn členských vkladov, k zaplateniu ktorých sa zaviazali členovia
družstva. Zapisovaný základný majetok družstva je 1 992,- €, slovom: tisíc deväťsto deväťdesiatdva eur.
5. Základné vklady členov družstva.
Základný členský vklad člena družstva - právnickej osoby s chovom koní činí 166,- €, slovom: sto
šesťdesiatšesť eur. Základný členský vklad fyzických osôb s chovom koní činí 33,- €, slovom: tridsaťtri
eur. Základný členský vklad právnických osôb bez chovu koní činí 34,- €, slovom: tridsaťštyri eur,
a fyzických osôb bez chovu koní činí 34,- €, slovom: tridsaťštyri eur. Podmienkou vzniku členstva je
splatenie vstupného vkladu. Vstupný vklad u právnických osôb činí 66,- €, slovom: šesťdesiatšesť eur.
Vstupný vklad fyzických osôb s chovom koní a bez chovu koní činí 16,- €, slovom: šestnásť eur, splatiť
do 10 dní od obdržania bankového spojenia. Člen je povinný splatiť členský vklad presahujúci vstupný
vklad do 6 mesiacov odo dňa vzniku členstva. Ak to vyžaduje ekonomická situácia družstva, je člen
povinný na základe rozhodnutia členskej schôdze splatiť nesplatenú časť členského vkladu ešte
pred dobou splatnosti.
Okrem zloženia členského vkladu sa môžu členovia družstva písomne zaviazať k zloženiu ďalšieho
vkladu a ďalšej majetkovej účasti na podnikaní družstva a to tak pri vzniku členstva, ako aj počas trvania
členstva v družstve. O zložení ďalšieho členského vkladu, prijatí ďalšej majetkovej účasti člena družstva
rozhoduje predstavenstvo družstva. Ponúkanú ďalšiu majetkovú účasť člena družstva (ďalší členský
vklad) družstvo nemusí prijať.
Na platnosť rozhodnutia predstavenstva v tejto veci je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov
predstavenstva prítomných na zasadnutí predstavenstva v čase schvaľovania prijatia ďalšieho členského
vkladu, resp. ďalšej majetkovej účasti člena.

 

Posledná úprava Streda, 30 December 2009 19:11
Čítať celý článok...
 
Svet koní - základné informácie PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 30 December 2009 14:49

časopis chovateľov a milovníkov koní, časopis pre kontrolu úžitkovosti chovu koní.

Vydavateľ:  Zväz chovateľov koní na Slovensku www.horses.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Šéfredaktor:  Ing. Lenka Polyaková

Tlač:  GARMOND Nitra ul. Fr. Mojtu 10, 949 01 Nitra Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Grafická úprava: Ing. Ivan Kido

Vychádza 4x ročne. Vydávaný od roku 2001.

Predplatné + poštovné:  4 čísla 9,04 EUR

Cena priamy predaj:  1,66 EUR

Členovia ZCHKS zdarma.

Registrované MK SR

Reg.číslo:

EV 3351/09

Distribúcia:

ZCHKS

tel.:+421 37 630 15 59

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

REKLAMA VO SVETE KONÍ

Zakúpením reklamy v časopise SVET KONÍ podporujete jeho tlač a distribúciu.

Za každú uverejnenú reklamu Vám vopred ďakujeme.

Bezplatná distribúcia časopisu chovateľom, členom ZCHKS Vám zabezpečí,

že informácie o Vás sa dostanú priamo tak kam treba.

Umiestnenie reklamy

Na stránkach časopisu ponúka ZCHKS možnosť umiestniť prezentáciu plemenných koní, služieb a potrieb pre chovateľov a kone vo forme plnofarebných strán až do formátu A4, v ktorom časopis vychádza.

Cenník reklamy

 

plnofarebná strana formát A4

Cena s DPH

fyzická osoba

Prezentácia koňa (alebo iná)

199,16 EUR

právnická osoba

Prezentácia firmy

265,55 EUR

 

čiernobiela strana formát A4

Cena s DPH

fyzická osoba

Prezentácia koňa (alebo iná)

33,19 EUR

právnická osoba

Prezentácia firmy

66,38 EUR

V cene je započítané aj spracovanie grafického návrhu

z podkladov vo forme fotografií alebo digitálnych podkladov dodaných majiteľom.

Ak máte záujem telefonujte na tel. číslo ZCHKS

037 / 630 15 59 alebo email Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Posledná úprava Utorok, 22 Marec 2011 11:49
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

Stránka 6 z 6

jazdecke

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search