Kalendár akcií ZCHKS

Plemenné žrebce 2023

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

arab.jpg
ZCHKS
ZCHKS
SVET KONÍ 03/2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 27 September 2010 12:41

Vychádza prvý októbrový týždeň.

Na 32 stranách nájdete: Výstava Kôň 2010, Šampionát mladých koní, Furmanské súťaže, Regionálne výstavy koní, Agrokomplex Nitra, Infoservis, Inzercia z www.horses.sk, ...

Posledná úprava Pondelok, 27 September 2010 12:57
 
Zriadenie detašovaného pracoviska a v regióne východného Slovenska PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 28 Jún 2010 10:47

avatar1Na základe rozhodnutia predstavenstva ZCHKS zriaďuje do konca roka 2010 detašované pracovisko pre potreby chovateľov v regióne východného Slovenska.Detašované pracovisko bude mať vždy sídlo podľa aktuálnych požiadaviek chovateľov, v tom ktorom mesiaci. Pre mesiac júl bola za detašované pracovisko určená Tatranská Lomnica, kde nás nájdete v kancelárii jazdeckých pretekov 5. Júla od 10 °° - do 15°°.Vaše prípadné požiadavky a problémy prosíme zasielať písomne na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. z dôvodu vyriešenia Vašich požiadaviek priamo na mieste.

 

Dátumy pôsobenia pracovníkov ZCHKS v regióne východného Slovenska:

04.júl 2010, 03.august 2010, 07. september 2010, 05.október 2010, 02.november 2010, 07.december 2010

Posledná úprava Pondelok, 28 Jún 2010 10:55
 
Svet koní číslo 2/2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 25 Jún 2010 07:10

SVET KONÍ 02/2010

Z obsahu čísla :

Infoservis, Predvýbery, Bonitácie, Hafling, NŽ Topoľčianky, š.p., Podstielka, „NAJ“ Slovenský Chov, Furmanské preteky, CSI* TAX AUDIT Pezinok, Motešice CCI**/*, Cena JK Napoli Šamorín, Výstava Dvory n. Žitavou, Kabardinský kôň, Svetová výstava haflingov, Hafling v Rakúsku, Inzercia

Dátum vydania: 1.7.2010

Posledná úprava Štvrtok, 05 August 2010 07:11
 
Správa mandátovej komisie 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 31 Marec 2010 11:56
?Mandátová komisia po overení platnosti prezenčnej listiny a po overení platných splnomocnení predložených mandátovej komisii konštatuje, že z 333  platných členov Zväzu chovateľov koní na slovensku – družstvo sa výročnej členskej schôdze dňa 20. 3. 2010 v Topoľčiankach zúčastnilo 74 členov a 3 členovia v zastúpení, spolu 77 členov, čo predstavuje 23,12 %. Výročná členská schôdza nebola uznášaniaschopná.

V zmysle platných stanov sa uskutočnila náhradná členská schôdza. Mandátová komisia overuje platnosť 77 hlasov.

Členovia komisie: Halas Jozef , Schmidt Vladimír , Varga Ladislav

 V Topoľčiankach 20. 3. 2010

 

Posledná úprava Streda, 16 Marec 2011 09:58
 
Správa kontrolnej komisie za rok 2009 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 31 Marec 2010 11:55
 

Kontrolná komisia ZCHKS pracovala podľa vypracovaného plánu práce na rok 2009. Predseda predstavenstva pozýval na zasadnutia predstavenstva pravidelne aj predsedu kontrolnej komisie. Kontrolná komisia tak bola aktuálne informovaná o dianí vo zväze a mohla tak priebežne kontrolovať prácu predstavenstva a zamestnancov zväzu. Zo strany členov zväzu neboli na kontrolnú komisiu doručené žiadne podnety, ani sťažnosti.

Posledná úprava Streda, 31 Marec 2010 12:05
Čítať celý článok...
 
Správa o hospodárení ZCHKS v roku 2009 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 31 Marec 2010 11:53

ZCHKS na základe plánu hospodárenia na rok 2009 koncipoval rozpočet ako vyrovnaný s tržbami na úrovni 152 900. € a nákladmi na úrovni 152 500 €. Predpokladaný zisk sa pohyboval na úrovni 400 €.

V skutočnosti ZCHKS prekročil plánované príjmy ako aj náklady . Príjmy ZCHKS k 31. 12. 2009 boli 172 900 € . Náklady 172 576 € 74/100 Prekročenie v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti predstavuje 113 % prekročenie. HV za rok 2009 je +323 € 26/100 centov

Čítať celý článok...
 
Správa o činnosti ZCHKS za obdobie od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 31 Marec 2010 11:50
Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia v chove koní zabezpečuje činnosti v rozsahu oprávnenia č. 92/1999-520 z 11. 1. 1999.

Stav členskej základne v roku 2009. K 1. 1. 2009 bolo registrovaných v ZCHKS 322 členov, z toho 30 právnických a 292 fyzických osôb. K 31. 12. 2009 bolo v ZCHKS registrovaných 330 subjektov, z toho 30 právnických a 300 fyzických osôb. V roku 2009 sa ČS konala v Topoľčiankach. Predstavenstvo zväzu zasadalo počas roku 2009 4-krát, z toho 1-krát v rámci členskej schôdze v Topoľčiankach. Predstavenstvo bolo vo všetkých prípadoch uznášaniaschopné.

Čítať celý článok...
 
Zápisnica z výročnej členskej schôdze 20. marca 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 31 Marec 2010 11:48
 Zväzu chovateľov koní na Slovensku - družstva, konanej dňa 20. marca 2010 na Obecnom úrade v Topoľčiankach
Posledná úprava Streda, 16 Marec 2011 09:58
Čítať celý článok...
 
Prečítajte si Svet koní č. 01/2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Sobota, 06 Marec 2010 13:46

SVET KONÍ 01/2010

Z obsahu:

  • Správa o činosti ZCHKS za rok 2009
  • Kalendár chovateľských a športových akcií 2010
  • Hafling, Angloarab, Furmanské súťaže, Výživa koní, Riadková inzercia, ...
Posledná úprava Pondelok, 22 Marec 2010 08:59
 
Vyhlásenie výberového konania na realizáciu odchovní mladých kobýl PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Sobota, 27 Február 2010 04:34

Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo vyhlasuje výberové konanie na zriadenie odchovní mladých kobyliek v zmysle Nariadenia vlády č. 264/2009, § 6, ods. 2, písmeno b/ kone „Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností koní v odchovniach mladých kobýl“.

Posledná úprava Sobota, 27 Február 2010 04:59
Čítať celý článok...
 
KALENDÁR 2010 ČR PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Utorok, 23 Február 2010 12:03
Posledná úprava Utorok, 23 Február 2010 12:06
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

Stránka 5 z 6

jazdecke

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search