Kalendár akcií ZCHKS

Plemenné žrebce 2023

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

st.jpg
ZCHKS
ZCHKS
PPA - Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 50/PRV/2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 08 Marec 2021 08:27

 Pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

 
Posledná rozlúčka PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 26 Február 2021 20:04
parte-hola
Posledná úprava Piatok, 26 Február 2021 20:07
 
Mgr. Ing. JOZEF GÍRETH ŠESŤDESIATNIKOM PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Štvrtok, 18 Február 2021 09:10
gireth_60sDňa 17. februára 2021 sa významného životného jubilea – šesťdesiat rokov svojho života, dožil člen ZCHKS a známy chovateľ arabských koní Jozef Gíreth z Kaľamenovej.

Jozef Gíreth po ukončení základnej školy pokračoval v štúdiu na vojenskej strednej a vysokej škole. V armáde úspešne pôsobil v rôznych funkciách až do svojho odchodu do dôchodku. Počas celej vojenskej kariéry však veril, že sa mu podarí splniť si svoju najväčšiu celoživotnú túžbu. Od ranného detstva totiž sníval o tom, že raz bude mať vlastné hospodárstvo, na ktorom sa bude venovať chovu koní. Začiatky neboli ani jednoduché, ani ľahké. Napriek počiatočným ťažkostiam sa nenechal odradiť a tvrdo pracoval na splnení svojho sna. Začalo to chovom poníkov, no farma sa onedlho preorientovala na chov arabských koní.

„Farma Gíreth“, ktorú podľa mena svojej dcéry majiteľ nazýva aj „Alžbetin dvor“, je pre koniarov v súčasnosti už známym chovateľským zariadením. Uskutočnilo sa tu množstvo výstav a jazdeckých pretekov, a narodilo sa tu viac ako 200 žriebät. Farma sa nachádza v nádhernom prostredí obce Kaľamenová, neďaleko ktorej je minerálny prameňa Budiš. Priestrannému hospodárskemu dvoru dominuje renovovaná nádherná historická kúria rodu Rakovských, využívaná ako administratívna budova. Vedľa hospodárskeho dvora sú výbehy a rozľahlé pasienky, na ktorých sa pasie početné stádo koní a ktoré sú po dĺžke viac ako tri kilometre lemované korytom rieky Turiec. Farma disponuje aj dobre vybaveným strojovým parkom a poľnohospodárskymi pozemkami, na ktorých sa pre kone dorába vlastné krmivo. Jubilant teda môže konštatovať, že vo veku šesťdesiat rokov sa mu podarilo vďaka svojmu úsiliu, zanieteniu a vytrvalosti splniť si svoj životný sen.

Pri tejto príležitosti aspoň stručne vymenujeme aj ďalšie aktivity jubilanta. Je jedným zo zakladajúcich členov ZCHKS a je tiež dlhoročným členom SJF, kde pôsobil aj ako člen kontrolnej komisie. Aktívne sa zapája do aktivít v chove arabských koní, je zakladateľom a predsedom organizácie AKS – Arabské kone Slovenska. Výkonnosť koní odchovaných na farme sa testuje na pretekoch vo vytrvalosti, ktoré jubilant viackrát absolvoval aj ako jazdec v sedle. Okrem toho na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach úspešne absolvoval podkúvačský kurz. Tých aktivít je však oveľa viacej, toto sú len tie najvýznamnejšie, týkajúce sa chovu koní.

Jožko, do ďalších rokov života Ti želáme všetko najlepšie, hlavne dobré zdravie, ale aj veľa osobných, chovateľských a športových úspechov.

 

ZCHKS
Posledná úprava Štvrtok, 18 Február 2021 09:57
 
Opustil nás MVDr. Ladislav Škovránek PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 08 Január 2021 07:22
MVDr_skovranek
 
MVDr. EDUARD MORVAY 75 - ročný PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 06 Január 2021 07:04

Na tohtoročný sviatok Troch kráľov sa dožíva významného životného jubilea 75-tych rokov MVDr. Eduard Morvay, koniar telom i dušou.

morvay

Narodil sa 6.1.1946 v Zelenči pri Trnave v roľníckej rodine. Po absolvovaní stredoškolských štúdií na SPTŠ v Nitre nastúpil na Veterinárnu univerzitu v Košiciach. V roku 1971 začínal svoju veterinárnu prax na OVS v Trnave ako obvodný veterinárny lekár.  Celoživotná láska ku koňom ho v roku 1976 doviedla do Motešíc, kde nastúpil ako ústavný veterinárny lekár. V Motešiciach pôsobil  12 rokov, aktívne tu pracoval ako člen výberovej komisie koní, ako aj člen RDTK na Závodisku Bratislava. V roku 1989 odišiel do Bratislavy, kde pracoval na OVS Bratislava. Po zrušení GR Štátnych plemenárskych podnikov, vzniká v roku 1992 Podnik pre chov koní, v ktorom nastupuje ako inšpektor chovu koní s pôsobnosťou pre celé Slovensko. V hektickom období transformácii žrebčínov a žrebčíncov upozorňoval na nebezpečenstvo ich privatizácie. Po ich transformácii na akciové spoločnosti a následnom zrušení Podniku pre chov koní, bol jedným zo zakladajúcich členov ZCHKS, ktorého sa stal i prvým výkonným riaditeľom. Zároveň pôsobil v rokoch 1992 -1999 ako predseda výberovej komisie pre kone pri MP SR. Podieľal sa na preberaní kompetencií  od žrebčíncov po ich privatizácii.  Počas svojej práci vo Zväze sa výraznou mierov zaslúžil o uznanie norika muránskeho ako plemena. V pamäti nás všetkých zostane jeho nezabudnuteľný príhovor pri príležitosti 50-teho výročia založenia norika muránskeho v Dobšinej. V spolupráci s MP SR zrealizoval prvý import rakúskych norikov do ŠCH Dobšiná. Po jeho odchode z funkcie výkonného riaditeľa aktívne pracuje ako člen rád plemenných kníh chladnokrvných koní, furiosa a noniusa.

Edko, v tomto zložitom období Ti do ďalších rokov života prajeme najme veľa zdravia, pohody a pekných chvíľ strávených možno i s nami „koniarmi“.

ZCHKS

 
Výročná členská schôdza ZCHKS - 14. marec 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 02 Marec 2020 17:34

zchks

 

Rokovací poriadok

Volebný poriadok

Správa ZCHKS za rok 2019

 

 
Sumárny zoznam akcií v roku 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 14 Jún 2019 13:47

Dátum

ZCHKS - družstvo

Furmanské preteky ZCHKS

11.1.

Hričovské Podhradie

8.2.

Vitanová

7.3.

Prehliadka chladnokrvných plemenných žrebcov

Prvý predvýber chladnokrvných žrebcov

– Trenčín - Nozdrkovce

14.3.

VČS Topoľčianky - zrušená

 

15.3.

Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling

– Lužianky (Nitra) - zrušený

 

21.3.

Súťaž v skoku vo voľnosti 3 a 4-ročných koní

Prehliadka teplokrvných plemenných žrebcov

– Trenčín – Nozdrkovce - zrušená

 

24.3.

Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov

– Dobšiná

 

4.4.

Súťaž v skoku vo voľnosti 3 a 4-ročných koní

– Prešov - zrušená

 

25.4.

Zvod írskych cobov

– Trenčín - Nozdrkovce - zrušený

 

8.5.

Kritériá mladých koní

– JK Cedos Trenčín – Nozdrkovce (8.-10.5.) - zrušené

 

10.5.

 

16.5.

Druhý predvýber chladnokrvných žrebcov

– Morovno - zrušený

Morovno - zrušené

20.5.

Predvýber žrebcov furioso, nonius a slovenský teplokrvník (západ)

– Čierna Voda

 

21.5.

Predvýber teplokrvných žrebcov - východ

– Spišská Nová Ves

 

22.5.

Výkonnostné skúšky chladnokrvných kobýl

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky

– Dobšiná

 

28.5.

Bonitácia ŠCH plemena furioso

– Motešice, Cetuna

 

29.5.

Bonitácia chovu plemena slovenský športový pony

Predvýber žrebcov a kobýl SŠP

– Veľké Pole - zrušené, chov odpredaný

30.5.

Kritériá mladých koní

– TJ Slávia UVLF Košice (30.-31.5.) - zrušené

 

31.5.

 

2.6.

„Celoslovenské dni poľa 2020“

– Dvory nad Žitavou (2.-3.6.)

 

3.6.

 

5.6.

Kritériá mladých koní

– Hippoclub Liptovská Sielnica (5.-7.6.) - zrušené

 

7.6.

 

20.6.

Kritériá mladých koní

– JK Cedos Trenčín – Nozdrkovce- náhradný termín

27.6.

Kritériá mladých koní

– JK RS Team Bratislava - náhradný termín

28.6.

4.7.

„Výstava koní Oravy“

– Veličná

Velušovce – zrušené

10.7.

 

Kritériá mladých koní

– Hippoclub Liptovská Sielnica - náhradný termín

25.7.

Kritériá mladých koní

– JK Slávia Spišská Nová Ves - náhradný termín

 


Kritériá mladých koní

– JK RS Team Bratislava (25.-26.7.) - zrušené

26.7.

2.8.

Výstava koní – Hniezdne

15.8.

Nová Bystrica - zrušené

20.8.

„Agrokomplex 2020“

Národná výstava hospodárskych zvierat

– Nitra (20.-23.8.) - zrušená

 


Kritériá mladých koní

– JK Slávia Spišská Nová Ves (23.8.) - zrušené

21.8.

22.8.

 

23.8.

Agrokomplex Nitra (ťažký ťah - jednotky) (23.8.) - zrušený

1.9.

„Stredoslovenská výstava koní“

– Podzámčok

8.9.

Potulky vidiekom

– Nitra, Múzeum výstaviska Agrokomplex (8.-12.9.)

 


Výstava „Kôň 2020“

– Trenčín – Nozdrkovce (12.9.)

Ťažký ťah - jednozáprahy

– Nitra, Múzeum AX (12.9.)

12.9.

Pečeňany (12.9.)

12.9.

Kritériá mladých koní

– TJ Slávia UVLF Košice-- náhradný termín

19.9.

Majstrovstvá Slovenska v orbe dvojzáprahmi

– Senohrad (19.9.)

 


Kritériá mladých koní

– Hippoclub Liptovská Sielnica -- náhradný termín

20.9.

26.9.

Chocholná – Velčice

1.10.

Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov

3.10.

Šampionát mladých koní slovenského teplokrvníka a pony

Finále Kritérií mladých koní (3.-4.10.)

Lapáš – Nový dvor

4.10.

10.10.

Trenčín - Nozdrkovce –

Spoločné majstrovstvá furmanov SR a ČR

14.10.

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky

– Dobšiná - bonitácia presunutá

 

15.10.

 

17.10.

VČS Topoľčianky

20.10.

Bonitácia ŠCH plemena furioso

– Motešice, Cetuna

21.10.

Výkonnostné skúšky žrebcov plemien furioso a nonius

 

22.10.

Bonitácia chovu plemena slovenský športový pony

Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl SŠP

– Veľké Pole - zrušené, chov odpredaný

 

29.10.

70. výročie založenia žrebčína Muráň

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky

– Dobšiná

30.10.

Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl

Posledná úprava Utorok, 11 August 2020 11:33
 
Ing. Juraj Kovalčík sa zaradil medzi sedemdesiatnikov PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Sobota, 08 Jún 2019 06:42

kovalcik02 

Juraj Kovalčík sa narodil 8. 6. 1949 v Tatranskej Lomnici. Ako syn chatára na Kežmarskej chate v detstve inklinoval k lyžovaniu a k prírode. No už v roku 1962 začal jazdiť vo Veľkej Lomnici u trénera Štefana Husára. Neskôr jeho kroky smerovali za koňmi do Barce pri Košiciach, kde začal študovať na Strednej veterinárnej škole. Keďže v tom čase boli lepšie podmienky na jazdenie v Nitre, po prvom ročníku v roku 1965 prestúpil na Strednú veterinárnu školu do Nitry. V tom období jazdecký oddiel na Mikovom dvore viedol Ing. Ivan Masek. V oddiele sa zišla silná generácia koniarov. Spolu s Jurajom boli ďalšími členmi spolužiaci Miroslav Tároš, Miroslav Galousek, Láďo Fajna a ďalší výborní jazdci. S JO v Nitre na Mikovom dvore bol spätý až do ukončenia vysokoškolských štúdií v roku 1973. Dvojročnú základnú vojenskú službu absolvoval v Liptovskom Mikuláši ako tréner moderných päťbojárov. Po jej skončení nastúpil v roku 1975 do PP Topoľčianky ako vedúci objektu Rybník, neskôr ako vedúci jazdiarne a následne ako hlavný zootechnik Žrebčína Topoľčianky.
Jeho prvým koňom v Žrebčíne Topoľčianky bola kobyla Ilena (Hubertus I-15 z Illi po Árkász xx). Neskôr jazdil Rusalku (Alarm VI-26 z Renáty po Ibrahim), na ktorej vyhral krajské Majstrovstvá západoslovenského kraja v parkúre. Dlhé roky jazdil na Flóre (Alarm VI-33 z Fuksie po Rytier), s ktorou skončil v roku 1984 na Čiernej Vode na treťom mieste v majstrovskej súťaži jednotlivcov, zvíťazil v Memoriáli Dr. Zátureckého. Spolu s Milanom Alakšom a Pavlom Gašparom sa stali majstrami SR v družstvách v roku 1983 v Košiciach. Okrem Flóry v Topoľčiankach jazdil kone ako Ruleta (Duellano II-45 z Ruže po Ontário), Vazal ( Alarm VI-3 z Varín -23 po Varín xx), Libertus xx ( Wiesenklee z Libéria),  Alhambra (Konzulent 20 z Alarm I-15) , Heľpa (NS VIII-47 z Helianthy). S aktívnym jazdením skončil v roku 1990.
Juraj Kovalčik mal to šťastie, že ako jeden z mála ľudí pracoval len u jedného zamestnávateľa – v Žrebčíne Topoľčianky. Vypracoval sa na uznávaného odborníka, ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí. Po odchode do dôchodku je stále aktívnym členom Výberovej komisie pre chov koní MPRV SR. Pravidelne hodnotí kone doma i v zahraničí.
Juraj, k Tvojmu jubileu Ti želáme veľa zdravia, rodinnej pohody a ešte veľa pekných chvíľ strávených pri koňoch.
ZCHKS
Juraj Kovalčík sa narodil 8. 6. 1949 v Tatranskej Lomnici. Ako syn chatára na Kežmarskej chate v detstve inklinoval k lyžovaniu a k prírode. No už v roku 1962 začal jazdiť vo Veľkej Lomnici u trénera Štefana Husára. Neskôr jeho kroky smerovali za koňmi do Barce pri Košiciach, kde začal študovať na Strednej veterinárnej škole. Keďže v tom čase boli lepšie podmienky na jazdenie v Nitre, po prvom ročníku v roku 1965 prestúpil na Strednú veterinárnu školu do Nitry. V tom období jazdecký oddiel na Mikovom dvore viedol Ing. Ivan Masek. V oddiele sa zišla silná generácia koniarov. Spolu s Jurajom boli ďalšími členmi spolužiaci Miroslav Tároš, Miroslav Galousek, Láďo Fajna a ďalší výborní jazdci. S JO v Nitre na Mikovom dvore bol spätý až do ukončenia vysokoškolských štúdií v roku 1973.
Dvojročnú základnú vojenskú službu absolvoval v Liptovskom Mikuláši ako tréner moderných päťbojárov. Po jej skončení nastúpil v roku 1975 do PP Topoľčianky ako vedúci objektu Rybník, neskôr ako vedúci jazdiarne a následne ako hlavný zootechnik Žrebčína Topoľčianky. Jeho prvým koňom v Žrebčíne Topoľčianky bola kobyla Ilena (Hubertus I-15 z Illi po Árkász xx). Neskôr jazdil Rusalku (Alarm VI-26 z Renáty po Ibrahim), na ktorej vyhral krajské Majstrovstvá západoslovenského kraja v parkúre. Dlhé roky jazdil na Flóre (Alarm VI-33 z Fuksie po Rytier), s ktorou skončil v roku 1984 na Čiernej Vode na treťom mieste v majstrovskej súťaži jednotlivcov, zvíťazil v Memoriáli Dr. Zátureckého. Spolu s Milanom Alakšom a Pavlom Gašparom sa stali majstrami SR v družstvách v roku 1983 v Košiciach. Okrem Flóry v Topoľčiankach jazdil kone ako Ruleta (Duellano II-45 z Ruže po Ontário), Vazal ( Alarm VI-3 z Varín -23 po Varín xx), Libertus xx ( Wiesenklee z Libéria),  Alhambra (Konzulent 20 z Alarm I-15) , Heľpa (NS VIII-47 z Helianthy).
S aktívnym jazdením skončil v roku 1990.Juraj Kovalčik mal to šťastie, že ako jeden z mála ľudí pracoval len u jedného zamestnávateľa – v Žrebčíne Topoľčianky. Vypracoval sa na uznávaného odborníka, ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí. Po odchode do dôchodku je stále aktívnym členom Výberovej komisie pre chov koní MPRV SR. Pravidelne hodnotí kone doma i v zahraničí. Juraj, k Tvojmu jubileu Ti želáme veľa zdravia, rodinnej pohody a ešte veľa pekných chvíľ strávených pri koňoch.

ZCHKS

 

Posledná úprava Streda, 26 Jún 2019 07:08
 
Dňa 17. 3. 2019 nás náhle opustil Fridrich Pisara PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 18 Marec 2019 13:39

pisara

Fridrich Pisara sa narodil 19. 7. 1940 v Brunovciach.

Celý jeho život ho sprevádzali kone. V období, ktoré koňom neprialo, ako predseda Poľnohospodárskeho družstva v Soblahove vybudoval v Trenčíne - Nozdrkovciach moderné jazdecké centrum.

Svojím mimoriadnym „koniarskym“ citom videl i to, čo ostatní nevideli. Po zmene režimu v roku 1989 mohol naplno rozvinúť lásku ku koňom. Aktívne vstupoval do diania pri transformácii chovu koní na Slovensku. V roku 1995 bol zakladajúcim členom Zväzu chovateľov koní na Slovensku a prvým predsedom Predstavenstva ZCHKS. V tomto neľahkom období sa mu podarilo stabilizovať chov koní na Slovensku. Bol rešpektovaným odborníkom na Slovensku a v Českej republike.

 

Odišiel vzácny človek, ktorý miloval kone a žil pre ne.

Posledná rozlúčka bude v Dome smútku Juh, Trenčín 21.3.2019 o 14,00 hod.

Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť pozostalým!

Posledná úprava Pondelok, 18 Marec 2019 13:45
 
Výročná členská schôdza ZCHKS PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 11 Marec 2019 14:07
zchks
Topoľčianky - 23. marec 2019
 
Výberové konanie na usporiadanie majstrovstiev Slovenska v orbe dvojzáprahom jednoradličným pluhom v roku 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Štvrtok, 07 Február 2019 08:08

ZCHKS vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie majstrovstiev Slovenska v orbe dvojzáprahom jednoradličným pluhom v roku 2019:

  • areál vhodný na orbu min. rozmery 70 x 120 m pripravený na orbu (vhodná plodina, úprava parcely),
  • zabezpečenie stravovania oráčov, pomocníkov a rozhodcov v areáli,
  • technické zabezpečenie (ozvučenie, prívod elektriky, personál).

Ponuky zasielajte do 30. 3. 2019 na adresu: ZCHKS, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky.

Posledná úprava Piatok, 08 Február 2019 08:11
 
«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

Stránka 2 z 6

jazdecke

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search