Plemenné žrebce 2023

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

norik.jpg
CHOV
News
VS Teplokrvné žrebce - výsledky
vsteplo

 
Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu 2012
Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu bol stanovený na 2. 10. 2012 Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v JK Mackovjak Spišská Nová Ves. V prípade, že ste sa ako majitelia žrebcov rozhodli so svojím žrebcom výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti do 20. 9. 2012 z dôvodu aktualizovania katalógu žrebcov.
Čítať celý článok...
 
Zápis z Predvýberov žrebcov pre populácie: slovenský teplokrvník, furioso.
F XXX-6 Vitaz

Komisia:

prof. Ing. Marko Halo PhD. – predseda /Top./

Ing. Juraj Kovalčík – člen /ČV, SNV/

Ing. Péter Görözdi – člen /ČV/

Ing. František Grácz – člen /ČV, Top. SNV/

Ing. Eva Mlyneková PhD. – člen/Top/

Ing. Emil Kovalčik PhD. - člen / SNV/

 

Katalóg predvýberu


Na základe metodického pokynu pre predvýbery žrebcov pre rok 2012 bol vykonaný predvýber nasledovných žrebcov:

Čítať celý článok...
 
Hafling - Hodnotenie kobýl, Nitra – 26. máj 2012

Desire_dekoracia26. mája sa uskutočnilo hodnotenie kobýl plemena hafling. Prinášame Vám:

 Katalóg hodnotenia  - Protokoly z hodnotenia - Výsledky

znak_hafl

 

 

Čítať celý článok...
 
Stanovenie DNA typu
Vyzývame všetkých majiteľov, ktorým sa v roku 2011 narodili kone z inseminácie, k zaslaniu stanoveného DNA typu. Bez uvedeného dokladu nie je možné vystaviť Potvrdenie o pôvode a Pas koňa.
 
Výkonnostné skúšky kobýl všetkých plemien
Žiadame majiteľov mladých 3 – 4-ročných kobýl všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafl ing, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony) spĺňajúcich podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, ktorí majú záujem o zaradenie svojich kobýl do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o výkonnostné skúšky zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2012. Výkonnostné skúšky kobýl sa uskutočnia podľa plemien vždy v dvoch termínoch (západné Slovensko, východné Slovensko) podľa počtu prihlásených kobýl s prihliadnutím na záujem chovateľov.
 
Predvýber žrebcov ostatných plemien
Žiadame majiteľov mladých 3-ročných žrebcov všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (nonius, norik,belgik, norik muránsky, slovenský športový pony), ktorých žrebce spĺňajú podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, a ktorí majú záujem o zaradenie svojich žrebcov do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o predvýber zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2012 (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk). Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu Potvrdenia o pôvode žrebca. Na základe žiadostí budú stanovené zvodové miesta na uskutočnenie predvýberov žrebcov. Predvýbery sa uskutočnia hromadne. Miesto bude určené dodatočne na základe prihlásených koní.
 
Výberové konanie
Prihlášky do výberového konania na usporiadanie skúšok výkonnosti teplokrvných žrebcov a žrebcov plemena furioso v roku 2012 treba zaslať na adresu ZCHKS do 31. mája 2012!
 
Predvýbery a skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso
Predvýbery do 80-dňového testu sa uskutočnia dňa 9. 5. 2012 na západnom Slovensku a dňa 23. 5. 2012 o 900 hod. na východnom Slovensku. Miesta výberov budú spresnené podľa prihlásených koní. Majitelia žrebcov prihlásených na predvýber o ňom budú včas informovaní. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2012! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu Potvrdenia o pôvode žrebca. Skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov a žrebcov plemena furioso sa uskutočnia v dňoch 2. – 3. 10. 2012. Miesto
 
Bonitácie v šľachtiteľských a chránených chovoch koní na Slovensku v roku 2012:
Jarné:
Topoľčianky 16. – 17. 5. 2012
Dobšiná 24. 5. 2012
Motešice 30. 5. 2012
Veľké Pole 31. 5. 2012
J e s e n n é :
Topoľčianky (VS žrebcov GR) 10. – 11. 10. 2012 (25.10.)
Dobšiná 17. 10. 2012
Motešice 23. 10. 2012
Veľké Pole 30. 10. 2012
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 10 z 15

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search