Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

achaltek.jpg
CHOV
News
Predvýber žrebcov ostatných plemien

Žiadame majiteľov mladých 3-ročných žrebcov všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (nonius, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony), ktorých žrebce spĺňajú podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, a ktorí majú záujem o zaradenie svojich žrebcov do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o predvýber zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2014 (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk). Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Na základe zaslaných žiadostí budú stanovené zvodové miesta na uskutočnenie predvýberov žrebcov. Pre chladnokrvné žrebce sú predvýbery stanovené na termíny: 10. 5. 2014 – Morovno a 28. 5. 2014 – Dobšiná.

 
Predvýbery a skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso

Predvýbery do 80-dňového testu sa uskutočnia dňa 3. 6. 2014 o 900 hod. na západnom Slovensku a dňa 5. 6. 2014 na  východnom Slovensku. Miesta predvýberov budú spresnené podľa prihlásených koní. Majitelia žrebcov prihlásených na predvýber o ňom budú včas informovaní. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 25. mája 2014! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca.

Skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso sa uskutočnia 8. – 9. 10. 2014. Miesta a dátum budú spresnené na základe výberového konania.

Výberové konanie

Prihlášky do výberového konania na usporiadanie výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso v roku 2014 treba zaslať na adresu ZCHKS do 30. mája 2014!

 
Bonitácie v šľachtiteľských a chránených chovoch koní na Slovensku, predvýbery a výkonnostné skúšky - JAR 2014:

Akcia

Miesto

Termín

Predvýber chladnokrvných žrebcov

Morovno

10. 5. 2014

Predvýber GR

Národný žrebčín Topoľčianky, š. p.

15. 5. 2014

Bonitácia

Žrebčín Motešice + Cetuna

27. 5. 2014

VS chladnokrvných koní, predvýber chladnokrvných žrebcov

SCHK Dobšiná

28. 5. 2014

Bonitácia

SCHK Dobšiná

29. 5. 2014

Predvýber žrebcov (ST a fur.) – západ

výberové konanie

3. 6. 2014

Predvýber žrebcov (ST a fur.) – východ

výberové konanie

5. 6. 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výzva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie pomoci v roku 2014

Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky v súlade s nariadením vlády č. 319/2011 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov na základe schémy v znení dodatku č. 2, čísla schémy SA34589 /2012/XA/ vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie pomoci v roku 2014 v termíne od 16. apríla 2014 do 30. apríla 2014 na podporné opatrenie podľa § 5 nariadenia vlády: Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty „Kone - genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností v odchovniach mladých kobýl plemien slovenský teplokrvník, norik muránsky, slovenský športový pony“.

Čítať celý článok...
 
PLEMENNÁ KNIHA SLOVENSKÉHO TEPLOKRVNÍKA JE ČLENOM WBFSH
listsm
PLEMENNÁ KNIHA SLOVENSKÉHO TEPLOKRVNÍKA sa stala členom Svetovej chovateľskej organizácie športových koní WBFSH.
Na základe žiadosti ZCHKS bola 9. októbra 2013 na riadnom zasadaní WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses) v Posku prijatá Plemenná kniha slovenského teplokrvníka za riadneho lena. V tejto súvislosti majitelia koní slovenského teplokrvníka, ktorí sa zúastujú šampionátu mladých skokových a drezúrnych koní, nebudú musie štartova na „divokú kartu“, ale ako riadny lenovia WBFSH.
Na základe žiadosti ZCHKS bola 9. októbra 2013 na riadnom zasadaní WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses) v Poľsku prijatá Plemenná kniha slovenského teplokrvníka za riadneho člena. V tejto súvislosti majitelia koní slovenského teplokrvníka, ktorí sa zúčastňujú šampionátu mladých skokových a drezúrnych koní, nebudú musieť štartovať na „divokú kartu“, ale ako riadny členovia WBFSH.
 
Žiadosť o udelenie osvedčenia o spôsobilosti v plemenitbe pre žrebca na rok 2014

Žiadosť si stiahnete tu :

Žiadosť o udelenie osvedčenia o spôsobilosti v plemenitbe pre žrebca na rok 2014

Zašlite ju vyplnenú do 31. decembra 2013 na adresu:

ZCHKS, Moravecká 32,  951 93  Topoľčianky


Pre urýchlenie administratívy zašlite spolu so žiadosťou aj výberovú knižku žrebca!!!

 * v prípade žrebcov určených do populácie niekoľkých plemien vypísať plemená na ktoré majiteľ výber žiada

 
Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu a furiosa

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka a furiosa, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám prináša výsledky výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu a furiosa z 2. 10. 2013. Výkonnostné skúšky sa uskutočnili v Žrebčíne Motešice (krytá hala).

vs- KATALÓG VS

- VÝSLEDKY

- F I-3 MR Richard

- F XXVII-22 Baltik

- Cosinni Z

- Clayton NF

 
Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu 2013

For Fair

KATALÓG VÝKONNOSTNÝCH SKÚŠOK

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka a furiosa, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní oznamuje, že termín výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu a furiosa bol stanovený na 2. 10. 2013 Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v Žrebčíne Motešice (krytá hala). V prípade, že ste sa ako majitelia žrebcov rozhodli so svojím žrebcom výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti do 20. 9. 2013 z dôvodu aktualizovania katalógu žrebcov. Ak nie ste spokojný s fotografiou Vášho žrebca uverejnenou na www.horses.sk, je potrebné zaslať aktuálnu fotografiu žrebca s identifikáciou na e-mail adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Čítať celý článok...
 
Informácia k vystavovaniu pasov koní

Upozorňujeme všetkých chovateľov koní, ktorých kone nemajú vystavený identifikačný doklad koňovitého zvieraťa, aby kontaktovali pracovníkov ZCHKS (e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ). Pri inventarizácii nevystavených pasov boli zistené nedostatky, ktoré bránia ZCHKS vystaviť identifikačný doklad.

Uvádzame sumár koní s nevystaveným pasom za roky 2010 – 2012, ako aj dôvod nevystavenia:

Čítať celý článok...
 
Zvod haflingov 2013

Vo Vígľaši dňa 25. 5. 2013 uskutočnil zvod haflingov.

Prinášame Vám protokoly z hodnotenia.

 

 
Vyhlásenie výberového konania na realizáciu odchovní mladých kobýl
Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo vyhlasuje výberové konanie na zriadenie odchovní mladých kobyliek v zmysle Nariadenia vlády SR č. 319/2011, § 5, kone „Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností koní v odchovniach mladých kobýl“.
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 9 z 16

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search