Plemenné žrebce 2023

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

achaltek.jpg
CHOV
News
Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling

Oznamujeme majiteľom trojročných kobýl a žrebcov plemena hafling, že centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov sa na základe rozhodnutia SAHH uskutoční dňa 21. 8. 2016 (nedeľa) v rámci Medzinárodnej výstavy „Agrokomplex Nitra“. Žiadame všetkých majiteľov kobýl a žrebcov, aby potvrdili svoju účasť na tel. č. 0905 832 412. U importovaných kobýl a žrebcov je potrebné deklarovať percento arabskej krvi z krajiny pôvodu do 6. generácie.

 
Inseminácia kobýl

Upozorňujeme chovateľov koní, ktorí v roku 2015 inseminovali svoje kobyly v zahraničí, aby od predajcu inseminačnej dávky požadovali ako prílohu kópiu Potvrdenia o pôvode ID. Potvrdenie o pôvode musí byť vystavené organizáciou, v ktorej je žrebec zapísaný v plemennej knihe. Zároveň je potrebné predložiť DNA typ žrebca (inseminačnej dávky). Bez uvedených dokladov nebude možné vystaviť doklad o pôvode a pas žriebäťa narodeného z inseminácie.

 
On line plemenné knihy

On line plemenná kniha bola aktualizovaná k 1. 3. 2016. Nachádza sa na stránke www.horses.sk. V prípade, že kone vo vašom vlastníctve nemajú v on line PK zverejnenú fotografiu, po zaslaní zootechnickej fotografie bude PK aktualizovaná. Vyhľadávanie v on line PK bolo rozšírené o vyhľadávanie prostredníctvom čipu.

 
Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat!!!

Upozorňujeme majiteľov koní plemien slovenský teplokrvník, furioso, nonius, slovenský športový pony a norik muránskeho typu na možnosť čerpania podpory na ohrozené druhy zvierat. Bližšie informácie nájdete na www.horses.sk v sekcii Normy (názov materiálu „Program rozvoja vidieka“, strany 309 – 313), alebo na príslušných regionálnych Platobných agentúrach.

 
Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl - 16. 10. 2015

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK chladnokrvných koní a výkonom kontroly úžitkovosti Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok chladnokrvných žrebcov a kobýl bol stanovený na 16. 10. 2015. Miesto konania: Nitra areál Múzea email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel:0905/832412. Zraz účastníkov je o 800 hod. V prípade, že ste sa ako majitelia žrebca, resp. kobyly rozhodli výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti z dôvodu aktualizovania katalógu žrebcov a kobýl do 25.9.2015.

Čítať celý článok...
 
Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl slovenského športového pony - 29. 10. 2015

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK SŠP, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok žrebcov a kobýl plemena SŠP bol stanovený na 29. 10. 2015. Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v areáli Roľan, s. r. o., Veľké Pole. V prípade, že ste sa ako majitelia žrebca / kobyly rozhodli so svojím koňom výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti do 25. 9. 2015 z dôvodu aktualizovania katalógu koní.

Čítať celý článok...
 
Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu - 2. 10. 2015

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu bol stanovený na 2. 10. 2015. Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v areáli NŽ Topoľčianky, š. p. V prípade, že ste sa ako majitelia žrebcov rozhodli so svojím žrebcom výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti do 25. 9. 2015 z dôvodu aktualizovania katalógu žrebcov.

Čítať celý článok...
 
Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl plemena furioso - 6. 10. 2015

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK furiosa, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok žrebcov a kobýl plemena furioso bol stanovený na 6. 10. 2015. Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v areáli Čiernej Vody (krytá hala). V prípade, že ste sa ako majitelia žrebcov a kobýl rozhodli so svojím žrebcom / kobylou výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti do 25. 9. 2015 z dôvodu aktualizovania katalógu.

Čítať celý článok...
 
Výkonnostné skúšky GR nonius, furioso - 22. 10. 2015

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK plemien nonius a furioso, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok – mnohostranne úžitkový typ pre žrebce nonius a furioso bol stanovený na 22. 10. 2015. Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v areáli NŽ Topoľčianky, š. p. V prípade, že ste sa ako majitelia žrebcov rozhodli so svojím žrebcom výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti do 25. 9. 2015 z dôvodu aktualizovania katalógu žrebcov.

Čítať celý článok...
 
Zmena sídla a adresy vysunutého pracoviska centrálnej evidencie koňovitých zvierat

Upozornenie o zmene sídla a adresy vysunutého pracoviska centrálnej evidencie koňovitých zvierat od 22.06.2015 :

Plemenárske služby SR, š.p.

zmena adresy : Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky

tel./klapka : 037 – 7783074 /306

mobil : 0905 818 545

e-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
V ý z v a k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2015
Výzva
na predkladanie žiadostí Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo, Moravecká 32, 951 93 v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“) a na základe schémy na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.41124(2015/XA) (ďalej len „schéma č. 1“) v y z ý v a oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2015 (ďalej len „žiadosť“) na podporné opatrenia :
v termíne od 25. máj 2015 do 05. júna 2015
Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty „Kone - genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností v odchovniach mladých kobýl plemien slovenský teplokrvník, norik muránsky, slovenský športový pony“.
Žiadosť treba predložiť písomne na tlačive, ktorého vzor nájdete na stránke Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. :
ZVÄZ CHOVATEĽOV KONÍ NA SLOVENSKU, MORAVECKÁ 32, 951 93 TOPOĽČIANKY.

V súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve a na základe schémy na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.41124(2015/XA) 

   ZCHKS  v y z ý v a   oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2015

na podporné opatrenia : v termíne od 25. mája 2015 do 05. júna 2015

Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty „Kone - genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností v odchovniach mladých kobýl plemien slovenský teplokrvník, norik muránsky, slovenský športový pony“.

Žiadosť treba predložiť písomne na tlačive, ktorého vzor nájdete tu: Výzva a prílohy.

 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 6 z 15

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Pripravujeme dvojčíslo

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search