Plemenné žrebce 2023

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

wpb.jpg
CHOV
News
Predvýbery a skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso

Predvýbery do 80-dňového testu sa uskutočnia dňa 24. 5. 2016 v JK Slávia SPU Nitra, dňa 25. 5. 2016 v JK Mackovjak Spišská Nová Ves a dňa 1. 6. 2016 v Motešiciach (len furioso a nonius). Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2016! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu sa uskutočnia dňa 5. 10. 2016 a žrebcov plemena furioso sa uskutočnia dňa 27. 10. 2016. Miesta budú spresnené na základe výberového konania.

 
Výberové konanie - výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso

Prihlášky do výberového konania na usporiadanie výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso v roku 2016 treba zaslať na adresu ZCHKS do 30. mája 2016!

 
Predvýber chladnokrvných žrebcov

Predvýbery do 60-dňového testu sa uskutočnia dňa 14. 5. 2016 v Morovne a dňa 25. 5. 2016 v SCHK Dobšiná. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2016! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Skúšky výkonnosti chladnokrvných žrebcov sa uskutočnia dňa 25. 10. 2016 v SCHK Dobšiná.

 
Predvýber žrebcov slovenského športového pony , ostatné plemená

Predvýber do 60-dňového testu sa uskutoční dňa 8. 6. 2016 v Roľan, s. r. o., Veľké Pole. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2016! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Skúšky výkonnosti žrebcov a kobýl SŠP sa uskutočnia 13. 10. 2016 v Roľan, s. r. o., Veľké Pole.

Žiadame majiteľov mladých 3-ročných žrebcov všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (nonius, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony), ktorých žrebce spĺňajú podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, a ktorí majú záujem o zaradenie svojich žrebcov do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o predvýber zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2016 (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk). Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Na základe zaslaných žiadostí budú stanovené zvodové miesta na uskutočnenie predvýberov žrebcov.

 
Výkonnostné skúšky kobýl všetkých plemien

Žiadame majiteľov mladých 3 – 4-ročných kobýl všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony) spĺňajúcich podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, ktorí majú záujem o zaradenie svojich kobýl do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o výkonnostné skúšky zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2016. Výkonnostné skúšky kobýl sa uskutočnia podľa plemien vždy v dvoch termínoch (západné Slovensko, východné Slovensko) podľa počtu prihlásených kobýl s prihliadnutím na záujem chovateľov.

 
Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling

Oznamujeme majiteľom trojročných kobýl a žrebcov plemena hafling, že centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov sa na základe rozhodnutia SAHH uskutoční dňa 21. 8. 2016 (nedeľa) v rámci Medzinárodnej výstavy „Agrokomplex Nitra“. Žiadame všetkých majiteľov kobýl a žrebcov, aby potvrdili svoju účasť na tel. č. 0905 832 412. U importovaných kobýl a žrebcov je potrebné deklarovať percento arabskej krvi z krajiny pôvodu do 6. generácie.

 
Inseminácia kobýl

Upozorňujeme chovateľov koní, ktorí v roku 2015 inseminovali svoje kobyly v zahraničí, aby od predajcu inseminačnej dávky požadovali ako prílohu kópiu Potvrdenia o pôvode ID. Potvrdenie o pôvode musí byť vystavené organizáciou, v ktorej je žrebec zapísaný v plemennej knihe. Zároveň je potrebné predložiť DNA typ žrebca (inseminačnej dávky). Bez uvedených dokladov nebude možné vystaviť doklad o pôvode a pas žriebäťa narodeného z inseminácie.

 
On line plemenné knihy

On line plemenná kniha bola aktualizovaná k 1. 3. 2016. Nachádza sa na stránke www.horses.sk. V prípade, že kone vo vašom vlastníctve nemajú v on line PK zverejnenú fotografiu, po zaslaní zootechnickej fotografie bude PK aktualizovaná. Vyhľadávanie v on line PK bolo rozšírené o vyhľadávanie prostredníctvom čipu.

 
Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat!!!

Upozorňujeme majiteľov koní plemien slovenský teplokrvník, furioso, nonius, slovenský športový pony a norik muránskeho typu na možnosť čerpania podpory na ohrozené druhy zvierat. Bližšie informácie nájdete na www.horses.sk v sekcii Normy (názov materiálu „Program rozvoja vidieka“, strany 309 – 313), alebo na príslušných regionálnych Platobných agentúrach.

 
Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl - 16. 10. 2015

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK chladnokrvných koní a výkonom kontroly úžitkovosti Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok chladnokrvných žrebcov a kobýl bol stanovený na 16. 10. 2015. Miesto konania: Nitra areál Múzea email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel:0905/832412. Zraz účastníkov je o 800 hod. V prípade, že ste sa ako majitelia žrebca, resp. kobyly rozhodli výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti z dôvodu aktualizovania katalógu žrebcov a kobýl do 25.9.2015.

Čítať celý článok...
 
Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl slovenského športového pony - 29. 10. 2015

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK SŠP, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok žrebcov a kobýl plemena SŠP bol stanovený na 29. 10. 2015. Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v areáli Roľan, s. r. o., Veľké Pole. V prípade, že ste sa ako majitelia žrebca / kobyly rozhodli so svojím koňom výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti do 25. 9. 2015 z dôvodu aktualizovania katalógu koní.

Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 5 z 15

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search