Plemenné žrebce 2023

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

wpb.jpg
CHOV
News
Kódex správania sa pre blaho koňa

Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo (ZCHKS), očakáva od všetkých chovateľov koní zúčastňujúcich sa na akciách organizovaných ZCHKS vernosť zásadám zaobchádzania s koňom, ako aj rešpektovanie prvoradej a neustálej starostlivosti o koňa, ktorá nesmie byť nikdy podriadená súťažným alebo komerčným vplyvom. Vo všetkých stupňoch prípravy a tréningu koní musia byť dobré životné podmienky pre koňa nad všetkými ďalšími požiadavkami.

Požadované sú hlavne nasledujúce body:

1.    Blaho koňa – všeobecne

  • Dobré manažovanie koní – ustajnenie, kŕmenie a tréningové metódy musia byť dobre zabezpečené a nesmú obmedzovať životné podmienky koňa. Akékoľvek metódy spôsobujúce fyzické alebo mentálne utrpenie koňa nebudú tolerované.
  • Podkúvanie– starostlivosť o kopytá a podkúvanie musia byť na vysokej úrovni.
  • Doprava – počas dopravy musia byť kone chránené pred zraneniami a inými zdravotnými rizikami. Prepravníky musia byť bezpečné, dobre vetrané, udržiavané vo vysokom štandarde, pravidelne dezinfikované a riadené kvalifikovanými vodičmi. Vždy musia byť prítomné osoby schopné postarať sa o kone. Realizácia prepravy zvierat musí byť v súlade s právnymi predpismi  v zmysle Nariadenia Rady (ES) č.1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia ES 1255/97

  2.  Spôsobilosť súťažiť

  • Spôsobilosť a schopnosť – účasť na podujatiach organizovaných ZCHKS musí byť obmedzená pre spôsobilé kone.
  • Zdravotný stav – kone s príznakmi problémov nesmú súťažiť alebo pokračovať v súťažení. V prípade akýchkoľvek pochybností musí byť vyžiadaná rada veterinára.
  • Chirurgické zákroky – akékoľvek chirurgické zákroky ohrozujúce súťažiaceho (vystavovaného) koňa alebo bezpečnosť ostatných koní nie sú dovolené.
  • Žrebné, resp. nedávno ožrebené kobyly – kobyly nesmú súťažiť po štvrtom mesiaci žrebnosti a po ožrebení až do odstavu žriebäťa .
  • Zneužitie pomôcok – týranie koní použitím pomôcok (bič a pod.) nebudú tolerované.

  3.    Súťaže a výstavy nesmú poškodzovať životné podmienky koňa.

  • Kolbiská a výstavné plochy – kone môžu súťažiť a byť vystavované len na vhodnom a bezpečnom povrchu. Všetky prekážky musia byť postavené so zreteľom na bezpečnosť koňa.
  4. Veterinárne ošetrenie
  • Na súťažiach a výstavách musí byť vždy zabezpečená veterinárna starostlivosť. Pokiaľ je kôň počas súťaže zranený alebo vyčerpaný, musí ho veterinár skontrolovať.

   

  Pri organizovaní športových podujatí, výstav a zvodov je potrebné dodržiavať vykonávaciu Vyhlášku č. 16/2012 o identifikácii koňovitých zvierat, vykonávaciu Vyhlášku č. 45/2010 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri poľnohospodárskej práci, a  Nariadenie EK 262/2015.

  Schválené predstavenstvom ZCHKS 12.12.2017

   
  Zoznam plemenných žrebcov a ID,ktorým bol v roku 2018 udelený výber v zmysle zákona č.194/98 z.z. § 18

  Zoznam plemenných žrebcov pre rok 2018.

  Katalóg plemenných žrebcov pre rok 2018.

   
  Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu 2017

  Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní zorganizovala  v areáli JK Mackovjak SNV 5. októbra 2017 výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu.

  KATALÓG A VÝSLEDKY VS

   
  Smernica finančnej podpory členov ZCHKS na roky 2017 -2019

  Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo ako uznaná chovateľská organizácia poverená MPRV SR vedením plemenných kníh plemien slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, belgik, norik, norik muránsky, anglo araba, somára a plemien skupiny pony má záujem o prezentáciu uvedených plemien na významných športových a chovateľských podujatiach na úrovni majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta mladých koní v disciplínach skok, drezúra, všestrannosť, vytrvalosť; o prezentáciu na medzinárodných výstavách ako aj medzinárodných furmanských súťažiach.

  Na základe schváleného uznesenia členskej schôdzi konanej 18.3.2017 v Topoľčiankach predstavenstvo ZCHKS schvaľuje podmienky podpory pre členov ZCHKS v nasledovnom znení.

  Všeobecné podmienky pre podanie žiadosti

   

  Čítať celý článok...
   
  Halfling - Nový plemenník - liz. 492/T MICHELANGELO

  liz. 492/T MICHELANGELO

  MichelangeloRezervný víťaz körungu mladých žrebcov v roku 2015 v Ebbse. Výkonnostné skúšky absolvoval v roku 2015 s vynikajúcim výsledkom. Na Svetovej výstave haflingov v Ebbse sa umiestnil na 4.mieste a získal vynikajúce hodnotenie 1a. V uplynulých dvoch rokoch pôsobil ako plemenník Svetovej federácie chovateľov haflingov v Tirolsku na stanici v Ebbse. Od roku 2017 bude pôsobiť na Slovensku na rodinnej farme Podzámocký dvor (Podzámčok, okres Zvolen).

  Kontakt: Ing. Radoslav Hudák, mobil: 0905636466, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

   
  VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY ŽREBCOV A KOBÝL FURIOSO, SLOVENSKÝ TEPLOKRVNÍK NONIUS
  Čierna Voda – 25.októbra 2015
  Komisia: Ing. František Grácz – predseda
  Ing. Juraj Kovalčik – člen
  Ing. Peter Görözdi - člen
  Ing. Lenka Poyaková - člen
  Ladislav Karásek - člen

  Čierna Voda – 25.októbra 2016 - Katalóg a výsledky VS (,pdf)

  Bukovec - 8. november 2016 - Katalóg a výsledky VS (.pdf)

   
  Výkonnostné skúšky chladnokrvných koní Bukovec  15.októbra 2016
   
  Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu 2016

  Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní vykonal  4. 10. 2016. Výkonnostné skúšky v areáli JK Mackovjak SNV.

  Hodnotenie koní

   
  Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl plemena furioso, nonius 2016 – oznam

  Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK furiosa, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok žrebcov a kobýl plemena furioso bol stanovený na 25. 10. 2016. Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v areáli Čiernej Vody (krytá hala).

  Čítať celý článok...
   
  Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl 2016- oznam

  Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK chladnokrvných koní a výkonom kontroly úžitkovosti Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok chladnokrvných žrebcov a kobýl bol stanovený na 14. 10. 2016. Miesto konania Suelin s.r.o. Bukovec pri Myjave. Zraz účastníkov je o 800 hod.

  Čítať celý článok...
   
  Bonitácie v šľachtiteľských a chránených chovoch koní na Slovensku, predvýbery a výkonnostné skúšky v roku 2016

  Jar

  Akcia

  Miesto

  Termín

  Predvýber chladnokrvných žrebcov

  Morovno

  14. 5. 2016

  Predvýber teplokrvných žrebcov - západ

  JK SPU Nitra

  24. 5. 2016

  Predvýber teplokrvných žrebcov - východ

  JK Mackovjak Spišská Nová Ves

  25. 5. 2016

  Bonitácia šľachtiteľského chovu plemena norik muránsky

  Výkonnostné skúšky chladnokrvných kobýl

  Predvýber chladnokrvných žrebcov

  SCHK Dobšiná

  25. – 26. 5. 2016

  Bonitácia šľachtiteľského chovu plemena furioso

  Prevýber žrebcov plemena furioso a nonius

  Motešice a Cetuna

  1. 6. 2016

  Bonitácia šľachtiteľského chovu plemena slovenský športový pony

  Predvýber žrebcov a kobýl SŠP

  Veľké Pole

  8. 6. 2016

   

  Jeseň

  Akcia

  Miesto

  Termín

  Výkonnostné skúšky kobýl slovenského teplokrvníka

  výberové konanie

  október 2016

  Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov

  výberové konanie

  5. 10. 2016

  Šampionát mladých koní slovenského teplokrvníka

   

  8. – 9. 10. 2016

  Bonitácia šľachtiteľského chovu plemena furioso

  Výkonnostné skúšky kobýl plemena furioso

  Motešice a Cetuna

  12. 10. 2016

  Bonitácia šľachtiteľského chovu plemena slovenský športový pony

  Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl SŠP

  Veľké Pole

  13. 10. 2016

  Výkonnostné skúšky žrebcov plemien furioso a nonius

  výberové konanie

  18. 10. 2016

  Bonitácia šľachtiteľského chovu plemena norik muránsky

  Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl

  SCHK Dobšiná

  26. – 27. 10. 2016

  Výkonnostné skúšky koní génových rezerv

  výberové konanie

  27. 10. 2016

   

   
  «ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

  Stránka 4 z 15

  jazdecke

  Reklamný prúžok

  Prečítajte si

  Reklamný prúžok

  Recenzia

  Reklamný prúžok
  Main page Contacts Search Contacts Search