Plemenné žrebce 2017

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID 2017

hafling.jpg
CHOV
News
Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu 2017

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní zorganizovala  v areáli JK Mackovjak SNV 5. októbra 2017 výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu.

KATALÓG A VÝSLEDKY VS

 
Smernica finančnej podpory členov ZCHKS na roky 2017 -2019

Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo ako uznaná chovateľská organizácia poverená MPRV SR vedením plemenných kníh plemien slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, belgik, norik, norik muránsky, anglo araba, somára a plemien skupiny pony má záujem o prezentáciu uvedených plemien na významných športových a chovateľských podujatiach na úrovni majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta mladých koní v disciplínach skok, drezúra, všestrannosť, vytrvalosť; o prezentáciu na medzinárodných výstavách ako aj medzinárodných furmanských súťažiach.

Na základe schváleného uznesenia členskej schôdzi konanej 18.3.2017 v Topoľčiankach predstavenstvo ZCHKS schvaľuje podmienky podpory pre členov ZCHKS v nasledovnom znení.

Všeobecné podmienky pre podanie žiadosti

 

Čítať celý článok...
 
Halfling - Nový plemenník - liz. 492/T MICHELANGELO

liz. 492/T MICHELANGELO

MichelangeloRezervný víťaz körungu mladých žrebcov v roku 2015 v Ebbse. Výkonnostné skúšky absolvoval v roku 2015 s vynikajúcim výsledkom. Na Svetovej výstave haflingov v Ebbse sa umiestnil na 4.mieste a získal vynikajúce hodnotenie 1a. V uplynulých dvoch rokoch pôsobil ako plemenník Svetovej federácie chovateľov haflingov v Tirolsku na stanici v Ebbse. Od roku 2017 bude pôsobiť na Slovensku na rodinnej farme Podzámocký dvor (Podzámčok, okres Zvolen).

Kontakt: Ing. Radoslav Hudák, mobil: 0905636466, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
QUINNUS II
quinnus
PODMIENKY INSEMINÁCIE ČERSTVOU SPERMOU
PLEMENNÝM ŽREBCOM QUINNUS II
V ROKU 2017
 
VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY ŽREBCOV A KOBÝL FURIOSO, SLOVENSKÝ TEPLOKRVNÍK NONIUS
Čierna Voda – 25.októbra 2015
Komisia: Ing. František Grácz – predseda
Ing. Juraj Kovalčik – člen
Ing. Peter Görözdi - člen
Ing. Lenka Poyaková - člen
Ladislav Karásek - člen

Čierna Voda – 25.októbra 2016 - Katalóg a výsledky VS (,pdf)

Bukovec - 8. november 2016 - Katalóg a výsledky VS (.pdf)

 
Výkonnostné skúšky chladnokrvných koní Bukovec  15.októbra 2016
 
Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov športového typu 2016

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní vykonal  4. 10. 2016. Výkonnostné skúšky v areáli JK Mackovjak SNV.

Hodnotenie koní

 
Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl plemena furioso, nonius 2016 – oznam

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK furiosa, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok žrebcov a kobýl plemena furioso bol stanovený na 25. 10. 2016. Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v areáli Čiernej Vody (krytá hala).

Čítať celý článok...
 
Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl 2016- oznam

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK chladnokrvných koní a výkonom kontroly úžitkovosti Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok chladnokrvných žrebcov a kobýl bol stanovený na 14. 10. 2016. Miesto konania Suelin s.r.o. Bukovec pri Myjave. Zraz účastníkov je o 800 hod.

Čítať celý článok...
 
Pozvánka na hodnotenie kobýl a žrebcov plemena hafling

Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo, uznaná chovateľská organizácia poverená vedením plemennej knihy plemena hafling, Vám ako majiteľom 3-4-ročných kobýl a 3 ročných žrebcov oznamuje, že zvod spojený s hodnotením a zaradením kobýl do plemennej knihy kobýl a predvýberom trojročných žrebcov plemena hafling sa uskutoční 21.8. 2016 o 12 °° v rámci Agrokompexu Nitra ( predvádzacia plocha pri pavilóne Z- 1)V zmysle štatútu plemennej knihy plemena hafling, čl. 7.2.2., sa zápis do jednotlivých oddielov PK uskutočňuje formou centrálneho zvodu. Neúčasť na hodnotení bude mať za následok nezapísanie kobyly do plemennej knihy. U žrebcov je účasť nutná len u jedincov, ktorých majitelia chcú žrebca zaradiť do  testu. Pred vstupom do areálu je potrebné predložiť pas koňa a veterinárne vyšetrenia .( viď. príloha).

K hodnoteniu kobýl a žrebcov si prineste potvrdenie o pôvode koní. Prezentácia a aktualizácia telových mier sa uskutoční v areáli Agrokomplexu pri expozícii koní v pavilóne Z-1. V prípade, že ste kobylu predali bez nahlásenia zmeny majiteľa na CE, oznámte túto skutočnosť na tel. č. ZCHKS 037/6301559. Pre aktualizáciu telových mier je potrebné prezentovať sa od 10°° – 11°°

 

 
Oznam o začiatku 70-dňového testu teplokrvných žrebcov športového typu 2016

Zväz chovateľov koní, družstvo, ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením plemenných kníh slovenského teplokrvníka a furiosa, ako aj výkonom kontroly úžitkovosti koní týchto plemien, Vám oznamuje, že termín začiatku 70-dňového testu teplokrvných žrebcov bol stanovený na 27. júla 2016.Podmienkou pre absolvovanie testu individuálnou formou mimo centrálnej stanice je zabezpečenie prípravy na skúšky výkonnosti, ktorú môžu absolvovať žrebce iba pod vedením vedúceho výcviku s kvalifikáciou „tréner“.Po ukončení testu je majiteľ povinný pri výkonnostných skúškach predložiť denník 70-dňového testu podpísaný odborne spôsobilou osobou (trénerom) s platnou licenciou SJF na rok 2016. Počas testu sa uskutoční jeden kontrolný deň v polovici testu (34. – 36. týždeň).

 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 1 z 13
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search