Plemenné žrebce 2023

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

norik.jpg
CHOV Slovenský teplokrvník SÚŤAŽ V SKOKU VO VOĽNOSTI TROJ- A ŠTVORROČNÝCH KOBÝL, ŽREBCOV A VALACHOV
SÚŤAŽ V SKOKU VO VOĽNOSTI TROJ- A ŠTVORROČNÝCH KOBÝL, ŽREBCOV A VALACHOV
volnost

Z dôvodu nízkeho záujmu o súťaž v skoku vo voľnosti v Nozdrkovciach neuskutočnila.

 

jazdecke

Reklamný prúžok

SK02/2023 prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search