Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

achaltek.jpg
CHOV Chov PPA - Oznámenie o zverejnení Výzvy
PPA - Oznámenie o zverejnení Výzvy

Na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry boli zverejnené:

 

 

Žiadosti za oblasť pôdy je možné podávať v termíne od 19. apríla 2021 do 15. mája 2021.

Ak žiadateľ v rámci Jednotnej žiadosti na rok 2021 požaduje platby aj na zvieratá v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb,

Jednotná žiadosť na rok 2021 sa predkladá v termíne od 3. mája 2021 do 15. mája 2021.


Žiadosti o priame podpory na zvieratá  (dobré životné podmienky zvierat, ohrozené druhy zvierat) je možné podávať v termíne od 19. apríla 2021 do 15. mája 2021.
 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search