Kalendár akcií ZCHKS

Výberové konanie na usporiadanie finále „Pohára ZCHKS vo furmanských súťažiach 2019“
Výberové konanie na usporiadanie Šampionátu mladých koní 2019

ZCHKS vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie Šampionátu mladých koní (4 až 7-ročných) 5. – 9. októbra 2019. Podmienky pre uchádzačov:

  • jazdecký areál s jazdeckou plochou a opracoviskom (povrch: piesok, geotextília);
  • ustajnenie pre 50 – 60 koní;
  • možnosť ubytovania a stravovania jazdcov v areáli, resp. maximálne do 10 km od areálu;
  • prekážkový materiál;
  • technické zabezpečenie (ozvučenie, personál na kolbisku a opracovisku);
  • finančné podmienky prenájmu.

Ponuky zasielajte do 30. 3. 2019 na adresu: ZCHKS, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky.

 

jazdecke

Main page Contacts Search Contacts Search