Plemenné žrebce 2023

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

pony.jpg
Správna chovateľská prax
Správna chovateľská prax - 5. Požiadavky na chovné zariadenia pre koňovité
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Obsah článku
Správna chovateľská prax
4. Všeobecné požiadavky na ochranu koňovitých
5. Požiadavky na chovné zariadenia pre koňovité
6. Špecifické požiadavky na ochranu koňovitých
7. Ustajnenie koní
Prílohy - Minimálne požiadavky na ustajňovaciu plochu pre koňa
Prílohy - Požiadavky na zdravie koňovitých:
Celý článok

 

5. Požiadavky na chovné zariadenia pre koňovité

(1) Materiály používané na výrobu pomôcok, na výstavbu chovného zariadenia a na stavbu iného príslušenstva, s ktorými môžu prísť zvieratá do styku, sa konštruujú a udržiavajú tak, aby na nich neboli ostré hrany alebo výčnelky, ktoré by mohli zvieratá poraniť, a nesmú byť pre zvieratá škodlivé. Dvere a priechody musia byť dostatočne široké a vysoké tak, aby zvieratám pri prechádzaní nimi nespôsobovali poranenie. V prípade použitia mreže v chovnom zariadení tie majú mať otvory takých veľkostí, aby zviera nemohlo cez ne prestrčiť časť svojho tela a zachytiť sa v nich.

(2) Všetky zariadenia a materiály, s ktorými prichádzajú zvieratá do styku, sa musia dať čistiť a dezinfikovať a udržiavajú sa v čistom stave.

(3) Umiestnenie chovného zariadenia a umiestnenie zvieraťa v časti chovného zariadenia nesmie preň predstavovať nebezpečenstvo. V závislosti od zaradenia zvieraťa do kategórie je potrebné brať do úvahy najmä výšku zvieraťa a dostupnosť elektrických rozvodov.

(4) Terén, vegetácia a povrch vo vonkajšej ohrade sú uspôsobené zvieraťu a predchádzajú zraňovaniu zvierat a ich pádom v dôsledku pokĺznutia. V prípade potreby sa vo vonkajšej ohrade zabezpečí odvádzanie nadbytočnej vody.

(5 Vonkajšie výbehy sa vhodne zabezpečujú proti uniknutiu zvieraťa, čo by mohlo mať za následok zhoršenie jeho pohody v dôsledku nedostatočnej starostlivosti, nedostatku krmiva a vody, a zvýšenie rizika ochorenia. Za vhodné zabezpečenie vonkajších výbehov sa nepovažuje použitie elektrických oplôtkov.

(6 V prípade vytvárania skupín zvierat alebo v prípade pridania zvieraťa do existujúcej skupiny je potrebné predchádzať problémom so sociálnym správaním, ku ktorým môže prichádzať v dôsledku zmeny sociálnej štruktúry skupiny. Zviera chované v skupine musí mať možnosť schovať sa alebo sa ukryť pred ostatnými zvieratami v skupine. Zviera, ktoré sa správa agresívne, alebo ktoré by mohlo ohroziť ostatné zvieratá akýmkoľvek iným spôsobom, je potrebné chovať oddelene od ostatných zvierat.

 

 

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search