Plemenné žrebce 2017

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID 2017

pony.jpg
CHOV Výkonnostné skúšky Oznam o začiatku 70-dňového testu teplokrvných žrebcov športového typu 2016
Oznam o začiatku 70-dňového testu teplokrvných žrebcov športového typu 2016

Zväz chovateľov koní, družstvo, ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením plemenných kníh slovenského teplokrvníka a furiosa, ako aj výkonom kontroly úžitkovosti koní týchto plemien, Vám oznamuje, že termín začiatku 70-dňového testu teplokrvných žrebcov bol stanovený na 27. júla 2016.Podmienkou pre absolvovanie testu individuálnou formou mimo centrálnej stanice je zabezpečenie prípravy na skúšky výkonnosti, ktorú môžu absolvovať žrebce iba pod vedením vedúceho výcviku s kvalifikáciou „tréner“.Po ukončení testu je majiteľ povinný pri výkonnostných skúškach predložiť denník 70-dňového testu podpísaný odborne spôsobilou osobou (trénerom) s platnou licenciou SJF na rok 2016. Počas testu sa uskutoční jeden kontrolný deň v polovici testu (34. – 36. týždeň).

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search