Svet koní

časopis chovateľov a milovníkov koní, časopis pre kontrolu úžitkovosti chovu koní.

 

 

Ročník 8, Číslo 5/2009

Vydavateľ:  Zväz chovateľov koní na Slovensku www.horses.sk svetkoni@horses.sk zchks@horses.sk

Šéfredaktor:  Ing. Lenka Polyaková

Tlač:  GARMOND Nitra ul. Fr. Mojtu 10, 949 01 Nitra garmond.nr@stonline.sk

Grafická úprava: Ing. Ivan Kido

Vychádza 5x ročne.

Predplatné + poštovné:  5 číslel 10,78 EUR

Cena priamy predaj:  1,65 EUR

Členovia ZCHKS zdarma.

Registrované MK SR

Reg.číslo:

EV 3351/09

Distribúcia:

ZCHKS

tel.:+421 37 630 15 59

email:svetkoni@horses.sk

Foto na obálke:

Norik muránsky

Autor:  I. Viszlai

REKLAMA VO SVETE KONÍ

Zakúpením reklamy v časopise SVET KONÍ podporujete jeho tlač a distribúciu.

Za každú uverejnenú reklamu Vám vopred ďakujeme.

Bezplatná distribúcia časopisu chovateľom, členom ZCHKS Vám zabezpečí,

že informácie o Vás sa dostanú priamo tak kam treba.

 

Umiestnenie reklamy

Na stránkach časopisu ponúka ZCHKS možnosť umiestniť prezentáciu plemenných koní, služieb a potrieb pre chovateľov a kone vo forme plnofarebných strán až do formátu A4, v ktorom časopis vychádza.

Cenník reklamy

 

plnofarebná strana formát A4

 Cena s DPH

fyzická osoba 

Prezentácia koňa (alebo iná)

 6000.- Sk

právnická osoba

Prezentácia firmy

8000.- Sk

 

čiernobiela strana formát A4

 Cena s DPH

fyzická osoba 

Prezentácia koňa (alebo iná)

 1000.- Sk

právnická osoba

Prezentácia firmy

2000.- Sk

V cene je započítané aj spracovanie grafického návrhu

z podkladov vo forme fotografií alebo digitálnych podkladov dodaných majiteľom. 

Ak máte záujem telefonujte na tel. číslo ZCHKS

037 / 630 15 59 alebo email zchks@horses.sk .

2009

2008

2006

2005

2004

2003

sk-03-03_small.jpg (145642 bytes)sk-03-02.jpg (134203 bytes)

2002

svet-k.jpg (22308 bytes)